Massage nämns för första gången i kinesisk skrift år 2000 f.Kr. Troligen är massage och olika trycktekniker en av de äldsta behandlingsmetoder som finns.

Det innebär att massage är en av de äldsta dokumenterade behandlingsmetoderna som finns. Behandlingsmetoden sprids till Indien år 1000 f.Kr. Det råder delade meningar om massage spreds till Indien eller om det var från Indien den härstammar ifrån. Hippokrates, läkekonstens fader, som levde omkring 460-370 f.Kr. var den förste som beskrev den medicinska effekten av massage.  Även fast Hippokrates teorier om anatomi, fysiologi och medicin sällan stämmer med dagens kunskap så har Hippokrates myntat många uttryck som än idag används.Klassisk massage blir svensk massage

Tolkningar av massage gör att den svenska massagen finns i olika varianter och en del länder uppfattar att svensk massage är mer ren avslappning medan i Sverige är det är även till för djupverkande behandling. Med hänsyn till att massage har utövats under flera 1000 år så är det svårt att veta hur behandlingsmetoden och de enskilda greppen har använts rent tekniskt ur ett historiskt perspektiv. I modern tid med videofilmer är det betydligt enklare att dokumentera massagen men historiskt har det i bästa fall funnits ritningar och senare även texter medan det är först på 1800-talet började komma böcker med bilder. Tyvärr är det ändå svårt att avgöra utifrån en bild hur enskilda massagegrepp tillämpas vad gäller deras tryck och hastighet.

Hitta oss

Markmyntsgatan 6

E-post

info@relaxator.se

Kontakta oss

+ 46 76 411 11 54

KONTAKTA OSS

Mer information
  PRIS

  Svensk klassisk massage

  30min

  399 kr

  Populär

  45min

  480 kr

  Populär

  70min

  690 kr

  90min

  850 kr

  Lyx